Wadden in Beeld 2018

26-06-2019 2087 keer bekeken 0 reacties

Zijn de hete zomers een voorbode voor ecosysteem-veranderingen in de Waddenzee? In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende ontwikkelingen in het Waddengebied in 2018 in beeld gebracht. Met name de hete droge zomer zorgde voor een aantal opmerkelijke trends.

Erica Slump, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, heeft het boekje namens alle gezamenlijk beheerders in de Waddenzee, uitgereikt aan de voorzitter van het Regiecollege Waddengebied, de Commissaris van de Koning, Arno Brok.

De vierde editie bevat veel recent cijfermateriaal, grafieken en toelichtingen over een keur aan onderwerpen. Hoofdonderdelen zijn kernwaarden als nachtelijke duisternis, levende natuur, sociaal-economische aspecten en (natuur)beheer.

Het jaar 2018 kenmerkte zich door de extreem lange en warme zomer. In het boekje wordt aangegeven dat we aan de vooravond lijken te staan van een grote verandering. “Het ecosysteem werd altijd gedomineerd door strenge winters, maar dat verschuift nu naar extreem warme zomers. Dit gaat gepaard met verschuivingen in het ecosysteem van de Wadden. Mede daarom is langjarige monitoring belangrijk.”

Daarnaast worden meetgegevens over het jaar 2018 in perspectief geplaatst door ze te koppelen aan langjarige cijferreeksen. Zo worden bepaalde trends zichtbaar. De hoeveelheid kwelders (de geleidelijke overgang tussen zee en land) is de laatste jaren bijvoorbeeld fors toegenomen.

Ieder jaar worden bijzondere waarnemingen op het Wad geregistreerd. In 2018 werden bijvoorbeeld eitjesstrengen van een pijlinktvis gevonden. En op het eiland Griend werd op meerdere plekken in de zandige vooroever een uiterst zeldzame plant gezien; de gelobde melde.

Basismonitoring Waddenzee
Wadden in Beeld is een uitgave van de Kerngroep Basismonitoring Wadden, in opdracht van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het Rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee. Ook Telos, de NAM en de Waddenacademie zijn hierbij betrokken. Het boekje  is online te zien op waddenzee.nl, met links naar alle brondocumenten. De waargenomen signalen zijn een belangrijke bron voor het bijstellen en aanscherpen van de Basismonitoring Wadden.

Download het rapport hier!

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen