Gemeentelijke bestuurskracht en de energietransitie

09-09-2019 1988 keer bekeken 0 reacties

De gemeentelijke aanpak van de energietransitie doet er toe. Dat blijkt uit een verkennende studie van het PBL in samenwerking met Telos. Om verder te komen met de energietransitie zullen gemeenten ruimte moeten krijgen om te investeren in samenwerking met burgers en andere gemeenten.

Als gevolg van het Klimaatakkoord komt het zwaartepunt van de energietransitie meer bij decentrale overheden te liggen, met name bij gemeenten. Onderzoek door het PBL (https://www.pbl.nl/publicaties/gemeentelijke-bestuurskracht-en-de-energietransitie) in samenwerking met Telos wijst uit dat er vanuit gemeenten  behoefte is aan extra ondersteuning door het Rijk bij zowel het uitvoeren van nationaal klimaatbeleid als het opstellen van eigen beleid. Daarnaast is onderzocht hoe de capaciteit van een gemeente om taken op te pakken en uit te voeren, de zogenaamde bestuurskracht, verbeterd kan worden.

Energietransitie in gemeenten vereist meer kennis en middelen

Door middel van een enquête onder alle Nederlandse gemeenten en een aantal interviews is een beeld geschetst van de opstart van lokaal duurzaamheidsbeleid in de periode 2014-2018. In deze periode hebben veel gemeenten beleidsdoelen geformuleerd rond klimaatneutraliteit en emissiereductie, maar uit het onderzoek blijkt dat veel gemeenten tegelijkertijd worstelen met kennislacunes en een gebrek aan personele capaciteit. Bij het oplossen van deze acute problemen is het niet alleen belangrijk om te denken aan het inzetten van meer middelen, maar vooral ook aan de toepassing ervan. De motivatie van het  personeel en de mate waarin  gemeenten samenwerken met andere overheidsinstanties kunnen hierbij ook een rol spelen.

Bestuurskracht is meer dan omvang

Bestuurskracht lijkt in eerste instantie samen te hangen met de grootte van gemeenten, maar  blijkt een lastig te meten begrip. Wanneer deze wordt ingeschat op basis van het aantal en de schaal van ingezette maatregelen in het transitiebeleid blijkt dat grotere gemeenten inderdaad  beter presteren, maar de motivatie van ambtenaren en bestuurders, de samenwerking van de gemeente met andere overheidsinstanties en de mate waarin het duurzaamheidsbeleid de mogelijkheid tot (burger)participatie biedt blijken minstens zo belangrijk. Bestuurskracht blijkt een breder en moeilijker meetbaar begrip dan bestaande ‘bestuurskrachtmetingen’ lijken te veronderstellen.

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen